درباره ما

خانه / درباره ما

شرکت دانش بنیان فرهیختگان جوان فناوری، با هدف ایجاد راهکارهای نوین جهت پیشبرد اهداف آموزشی مدارس و مراکز آموزشی، هدایت کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی جهت سرمایه گذاری موفق و یکپارچگی، برنامه ریزی و سازماندهی منابع سازمانی از طریق ابداع و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز نموده است.

فعالیت های اصلی موسسه

حوزه آموزشی

 • تولید و پشتیبانی نرم افزار سمیم هوشمند (سامانه مدیریت یکپارچه مدارس هوشمند)
 • طراحی شبکه سیگما دانش
 • ایجاد راهکارهای نوین جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس
 • ارائه بستری مناسب برای پیاده سازی یادگیری مشارکتی در مراکز آموزشی
 • طراحی و پشتیبانی سامانه فیش برداری

حوزه هدایت شغلی - تحصیلی و سنجش استعدادهای برتر

 • بررسی دقیق مهم ترین سامانه های هدایت شغلی-تحصیلی در جهان و نحوه عملکرد آن ها
 • بررسی موضوع هدایت شغلی-تحصیلی در بیش از 80 کشور دنیا
 • مطالعه سابقه هدایت شغلی-تحصیلی در ایران
 • تحلیل و بررسی نظریات و مدل های علایق شغلی، توانایی های شغلی، ارزش های کاری و مشکلات تصمیم گیری

حوزه منابع انسانی و سازمانها

 • طراحی آزمون های استخدامی مبتنی بر هنجار بومی و ملی و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی
 • امکان سنجی طراحی سامانه ی حقوق و دستمزد
 • طراحی سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
 • طرح ریزی سامانه ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
 • طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت عملکرد کارکنان
 • طراحی سامانه تجزیه و تحلیل مشاغل
 • طرح ریزی مدل ارزیابی و عارضه یابی سازمان ها
 • طراحی و پشتیبانی سامانه فیش برداری
 • ارائه سرویس های شبکه مورد نیاز مؤسسه
 • خدمات نرم افزار شیرپوینت و نرم افزار CRM
 • ایجاد شبکه ارتباطات سازمانی

حوزه راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری

 • بررسی طرح های موفق اشتغال و کارآفرینی در سطح جهانی
 • ایجاد بستر مناسب برای امکان تعامل سازنده میان متقاضیان نیروی کار و جویای کار
 • هدایت کارآفرینان ایرانی در مسیر ارزش آفرینی برای کشور
 • بررسی طرح های اجراشده در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی در برنامه های اول تا چهارم توسعه
 • جمع آوری و تدوین بانک اطلاعات پژوهش های اشتغال و کارآفرینی (4,500 عنوان مقاله و طرح پژوهشی)
 • گردآوری و تدوین طرح های کسب وکار و سرمایه گذاری (800 طرح تیپ سرمایه گذاری)
 • استخراج شاخص های شناسایی کارآفرینان برتر
 • استخراج شاخص های ارزیابی طرح های کارآفرینی
 • تدوین بانک اطلاعات اقلیمی کشور در راستای تشکیل سامانه آمایش سرزمینی در بخش های صنعت و کشاورزی
 • گردآوری قوانین راه اندازی کسب و کار