سیگما نت

خانه / خدمات / سیگما نت

به شما کمک می‌کنیم یادگیری را هوشمندانه‌تر مدیریت کنید

یک سیستم هوشمند برای مدیریت و یکپارچه سازی امور مدارس، انجام به موقع و سریع فعالیت ها، ارتباط مستمر و کاربردی با اعضای درگیر در فرایند آموزش و یادگیری، افزایش علاقه مندی دانش آموزان به یادگیری و ایجاد محیطی برای یادگیری مشارکتی مفاهیم آموزشی نقش مهم و تاثیر گذاری جهت پیشبرد اهداف آموزشی و افزایش علاقه مندی دانش آموزان به یادگیری و موفقیت تحصیلی آنها دارد. ما با درک این مهم و با بررسی مدل ها و نظریه های جدید یادگیری، شبکه زیر را برای رفع نیازهای آموزشی مدارس طراحی نموده ایم.

این شبکه محیطی منطبق بر نظریه های جدید یادگیری می باشد و به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های تسهیل کننده سایر نرم افزارهای خدمات الکترونیکی به مدارس ، محیطی را فراهم آورده است تا ضمن یکپارچه سازی امور مدرسه، یاددهی و یادگیری به صورت مشارکتی و جذاب صورت گیرد و تمامی افراد تاثیرگذار در فرایند یادگیری: مدیران، معلمان، دانش آموزان، والدین و مشاوران در این فرایند مشارکت داشته باشند.