اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی

خانه / خدمات/ اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی

اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

اولین ارائه دهنده خدمات زراعی و کشاورزی

همراه شما هستیم تا مناسب ترین محصولات را در مناسب ترین منطقه کشت نمایید

ما دانش حاصل از نتایج تحقیقات خود را به شما منتقل می کنیم تا با بهره برداری مطلوب از ظرفیت های کشاورزی هر یک از مناطق و استان های مختلف کشور، تولیدات مناسبی را بهره برداری نمایید. در این راه، با طراحی یک سامانه WEBGIS و بهره گیری از فناوری روز، ظرفیت مناطق مختلف کشور را از نظر قابلیت کشت محصولات زراعی و باغی سنجیده و به شما کمک می کنیم تا مناسب ترین محصول را در مناسب ترین مکان کاشت و تولیدات مناسبی را بهره برداری کنید.

دسترسی به اطلاعات توصیفی و منطقه ایی تمام نقاط کشور

 • دسترسی به اولویت محصولات در سطح استان ها و کشور
 • بر آورد عملکرد تخمینی محصولات
 • آشنایی با میزان تولید و عملکرد داخلی و جهانی محصولات
 • امکان ارزیابی سرانه مصرف محصولات در کشور
 • امکان بررسی وضعیت کشت محصولات در استان و کشور


 • اطلاعات بیشتر

  امروزه در روند رو به رشد و تکامل جوامع و ملل، فراهم بودن «اطلاعات» در زمینه ‌های گوناگون حیات آن جامعه، هم یک نیاز درجه اول و هم یک الزام میهنی است. تجزیه و تحلیل هوشمندانه داده‌ها و اطلاعات گسترده و بی‌شمار و نتیجه‌گیری صحیح از آن ها در قالب سیستم ‌های مختلف اطلاع‌رسانی در چند دهه اخیر در جهان رشد بی‌سابقه‌ ای را نشان داده و توجه برنامه‌ریزان، مدیران و مجریان امور را به این سیستم‌ها جلب نموده است (جمور و همکاران، ۱۳۸۶).

  تاثیر استفاده از اطلاعات مکان محور در مدیریت منابع کشور با بکارگیری توان و نقش فناوری های نوین نظیر سنجش از دور (RS) و سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر کسی پوشیده نمی باشد و کمتر بانک اطلاعاتی را می توان نام برد که حداقل بخشی از اطلاعات آن به گونه ا ی به مکان وابسته نباشد. با این روش تجمیع کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی بصورت نقشه و جداول میسر شده و امکان بروز رسانی اطلاعات تسهیل و تسریع می گردد و از طرفی امکان تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی تهیه شده و پشتیبانی جهت تصمیم گیری های واقعی بر اساس داده های مکانی میسر می گردد (کرمی و همکاران، ۱۳۹۰).

  سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای یک نمایش تصویری از پدیده ‌های مکانی می‌ باشد که توسط یک بانک اطلاعات توصیفی و غیر توصیفی- مکانی قوی پشتیبانی شده و امکان تجزیه و تحلیل ‌های فضایی را فراهم می‌ کند. به همین دلیل بستر مناسب، کارا، انعطاف‌پذیر و در عین حال پیشرفته‌ ای برای تولید نقشه ‌های موضوعی و اطلس ‌های جامع می‌ باشد.

  بر همین اساس خروجی ‌های “طرح امکان‌سنجی کشت محصولات کشاوری کشور“، که بستر اصلی تحقق آن ها سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی بوده است؛ و شامل ظرفیت‌سنجی مناطق مختلف کشور از نظر قابلیت کشت محصولات اساسی زراعی و باغی می‌ باشد؛ در مقام نمایش و ارائه نیز ضمن بهره‌مندی از بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی و انجام یک‌سری اقدامات تکمیلی، در قالب «اطلس‌ ملی ظرفیت ‌های کشت زراعی و باغی کشور» بصورت چند رسانه‌ ای و رقومی ارائه گردیده است.