توان سنجی استقرار انواع صنایع

خانه / خدمات/ توان سنجی استقرار انواع صنایع

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

به شما کمک می کنیم تا با انتخاب هوشمندانه مکان مناسب ، موفقیت را از آن خود کنید

توجه به مجموعه قابلیت ها و محدودیت های هر یک از مناطق مختلف کشور به شما کمک می کند تا با انتخاب مکان مناسب برای اسقرار صنعت مورد نظر و استفاده مطلوب از تمامی امکانات منطقه، به موفقیت دست یابید. در این راه ، با بررسی قابلیت ها و توان هر یک از مناطق کشور تلاش می کنیم مسیر موفقیت را تسهیل نماییم و در سطح کلان نیز الگوی مناسبی جهت تقسیم کار ملی ارائه نموده و کمک به  توزیع عدالت در زمینه اشتغال زایی و جلوگیری از تجمیع  و تمرکز فعالیت های صنعتی در مناطق خاصی از کشور نماییم.

  • تعیین توان هر منطقه جهت استقرار صنایع مختلف
  • اولویت بندی ایجاد صنایع مختلف در هر منطقه
  • امکان بهره گیری از توان اکولوژیک و انسانی هر یک از مناطق
  • جلوگیری از رشد بیش از حد شهرهای بزرگ

کمک به رشد متوازن صنعتی در مناطق مختلف کشور