سامانه مدیریت عملکرد نیروی انسانی

خانه / خدمات/ سامانه مدیریت عملکرد نیروی انسانی

سامانه ارزیابی و مدیریت عملکرد نیروی انسانی

به شما کمک می‌کنیم تا ارزیابی درستی از کارکنان خود داشته باشید

ارزیابی عملکرد نیروی انسانی ابزار موثری است که انجام صحیح و منطقی آن موفقیت را برای سازمان به همراه می آورد. ما با شناخت این مهم و تاثیر به سزای آن در افزایش بهره وری سازمان ها پس از بررسی و پژوهش بر روی مدل های جهانی مرتبط و انطباق آن با شرایط اقتصادی، سازمانی و فرهنگی کشور، راهکاری نوین و کاربردی را برای مدیریت عملکرد کارکنان و سازمان طراحی نموده ایم.

  • ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شاخص های کمی و بدون قضاوت شخصی
  • تعیین وضعیت عملکرد هر یک از کارکنان در بازه ‌های زمانی مختلف
  • نمایان ­سازی نقاط ضعف و قوت کارکنان همراه با دلایل ضعف عملکرد
  • تعیین الگویی کارا برای هر فرد در جهت تقویت و بهبود عملکرد فردی
  • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان
  • برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی

 

جهت دانلود کاتالوگ کلیک کنید