سامانه سنجش تناسب شغلی

خانه / خدمات/ سامانه سنجش تناسب شغلی

سامانه سنجش تناسب شغلی

امروزه در بسیاری از جوامع نارضایتی شغلی در بین افراد بسیار بالا رفته است؛ به‌ طوری ‌که برخی افراد احساس بیهودگی و ناکارآمدی می‌ کنند. یکی از علل این نارضایتی‌ها عدم تناسب میان شغل، سازمان و شاغل می‌ باشد. این عدم تناسب علاوه بر اینکه موجب می‌ شود فرد نتواند از حداکثر توانایی ‌های خود استفاده بهینه کند، باعث کاهش اثربخشی و کارایی سازمان ‌ها نیز می‌ گردد. این عدم تناسب از عدم شناخت دقیق از شغل و شاغل ناشی می‌ شود. بدین ترتیب سازمان‌ها برای اینکه بتوانند به بهره ‌وری بیشتر دست یابند، ناچارند از طریق تجزیه و تحلیل مشاغل، مشاغل موجود در سازمان خود را به ‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند تا ویژگی ‌های لازم برای تصدی آن مشاغل را شناسایی کنند. سپس از طرق مختلف به شناسایی ویژگی  ‌های افراد جویای کار بپردازند تا با برقراری تناسب بین هر یک از مشاغل و کارکنانی که معیارها و شایستگی  ‌های تصدی آن مشاغل را دارند، به بهره‌ وری بیشتر نائل شوندطبقه ‌بندی و تجزیه و تحلیل مشاغل در سازمان‌ها از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است؛ زیرا بسیاری از اقدامات در خصوص سازماندهی و برنامه ‌ریزی نیروی انسانی بر اساس اطلاعاتی انجام می‌ پذیرد که از تجزیه و تحلیل شغل به‌دست می‌ آید. به این ترتیب، بهره‌گیری از نتایج و دستاوردهای تجزیه و تحلیل شغل در یک سازمان، می‌ تواند مقدمات برقراری تناسب بین شغل و شاغل را فراهم می‌ نماید.از طرفی از الزامات تعالی هر سازمان، حضور کارکنانی کوشا، مسئولیت ‌پذیر و متخصص در عرصه فعالیت ‌های آن سازمان است. به همین علت، در اکثر کشورهای جهان، فرآیند جذب و استخدام به ‌طور دقیق و مدون به انتخاب و گزینش کارکنان شایسته اختصاص داشته و سرمایه ‌گذاری عظیمی در این بخش صورت می‌ پذیرد. متأسفانه در کشور ما سازمان‌ ها از یک ‌روند اصولی و اثربخش به‌منظور گزینش و انتخاب مناسب‌ ترین افراد برای تصدی پست  ‌های سازمانی برخوردار نمی ‌باشند و از آنجا که افراد استخدام ‌شده با روش معیوب فعلی به ‌عنوان سرمایه‌ های بلندمدت سازمانی محسوب نمی‌ شوند، نمی ‌توانند به سازمان در دستیابی به اهدافش یاری رسانند؛ در نتیجه، پس از وارد آوردن هزینه‌ ها و خسارات ناشی از آموزش مجدد و اتلاف منابع، به‌زودی سازمان مذکور را ترک می ‌نمایند.بنابراین در کشور ما نیازمندی به یک مدل جامع ارزیابی شغل و نیروی انسانی و سنجش تناسب میان این دو – که با هنجارهای های جامعه ایرانی و ویژگی  ‌های سرزمینی و بومی آن مانند: مذهب، فرهنگ، ارزش‏ ها و آرمان ‌های ملی همخوانی داشته باشد – بیش‌ازپیش احساس می‌ شود.  در صورت دستیابی به این هدف سازمان ‌ها می‌ توانند گام ‌های بلندی در زمینه گزینش نیروی انسانی منطبق با مشاغل خود  بردارند، که جزء مهم ‌ترین دغدغه‌ های سازمان ‌های   گوناگون (اعم از کوچک و بزرگ) است. در این راستا سامانه تجزیه و تحلیل مشاغل و آزمون سنجش تناسب شغلی (به عنوان مکمل یکدیگر) ابزاری علمی و تسهیل کننده برای فرآیند جذب و استخدام در سازمان‌ها می‌ باشد.

حیطه­ های مورد سنجش در سامانه سنجش تناسب شغلی

حیطه ‌های موردسنجش در تحلیل شغل و سنجش شاغل، شامل متغیرها و مؤلفه ‌هایی هستند که اساس مدل تحلیل شغل و ارزیابی نیروی انسانی برای نیرویابی را تشکیل می‌ دهند. لذا شیوه دستیابی به این متغیرها و نحوه انتخاب آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. حیطه ‌های موردسنجش در تحلیل شغل و ارزیابی نیروی انسانی برای استخدام عبارت‌اند از:

حیطه های انتخابی:

 • علایق و رغبت‌ها؛
 • شخصیت؛
 • توانایی ذهنی؛
 • ارزش‏ های کاری؛
 • ویژگی­های رفتاری؛
 • دانش شغلی؛
 • دانش ضمنی؛

مخاطبان سامانه سنجش تناسب شغلی

 • افراد فاقد شغلی که در جستجوی فرصت شغلی و استخدام می باشند؛
 • و افراد شاغلی که به دنبال شغل بهتری هستند.
 • سازمان هایی که به دنبال جذب و استخدام نیروی انسانی جدید هستند؛
 • و سازمان هایی که به دنبال این جایابی مناسب و علمی نیروی انسانی موجود خود هستند.

نتایج سامانه سنجش تناسب شغلی

سامانه‌ سنجش تناسب شغلی، پروفایل ‌های مختلفی را به منظور ارائه نتایج سنجش افراد، کارجویان و شاغلین، به افراد و سازمان‌ها ارائه می‌ دهد. این پروفایل ‌ها به شرح موارد زیر می‌ باشند.

نتایج ارائه شده برای افراد

پروفایل شخصی شرکت‌کنندگان در آزمون شامل گزارش ‌های زیر می‌ باشد:

 • پروفایل شخصیت؛
 • پروفایل علایق و رغبت‌ها؛
 • پروفایل ارزش‏ های کاری؛
 • پروفایل توانایی ‌های ذهنی؛
 • پروفایل دانش شغلی؛
 • پروفایل دانش ضمنی؛
 • پروفایل ویژگی های رفتاری؛
 • پیشنهاد مناسب ‌ترین و نامناسب‌ ترین مشاغل برای هر فرد.

نتایج ارائه شده برای سازمان­ها

گزارش ‌های مربوط به نیمرخ ‌های سازمانی که به‌منظور ارائه اطلاعات مربوط به داوطلب استخدامی تهیه و تدوین می‌ شوند شامل گزارش ‌های زیر می‌ باشد:

 • تناسب شخصیتی افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب دانش شغلی افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب دانش ضمنی افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب توانایی ‌های ذهنی افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب ارزش‏ های کاری افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب علایق و رغبت‌ها افراد با هر یک از پست های سازمانی؛
 • تناسب ویژگی های رفتاری با هر یک از پست های سازمانی؛
 • میزان تناسب کلی افراد و پست ‌های سازمانی (با دو حالت مختلف گزارش‌گیری شامل: میزان تناسب کلی هر یک از افراد با هر یک از پست های سازمانی و میزان تناسب کلی هر یک از مشاغل با هر یک از افراد).

ترتیب آزمون­ها

الزامی:

 • توانایی ذهنی (۶۰ دقیقه)
 • ارزش­های کاری (۱۵ دقیقه)
 • شخصیت (۳۵ دقیقه)
 • علایق و رغبت­ها (۳۵ دقیقه)

در صورت انتخاب سازمان:

 • ویژگی­های رفتاری (۳۵ دقیقه)
 • دانش شغلی (۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه)
 • دانش ضمنی (۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه)

خروجی سامانه

سامانه در این بخش برای سازمان، دو کارنامه گروهی و فردی نمایش می­دهد. در کارنامه گروهی امکان دریافت نتایج متنوع وجود دارد که امکان مقایسه افراد با یک شغل خاص و یا مشاغل برای یک فرد خاص را فراهم می­آورد. کارنامه فردی نیز نتایج آزمون برای یک فرد خاص است. برای افراد نیز سامانه در قالب گواهینامه کارنامه فردی تولید و برای وی نمایش می­دهد.